ICT Beleid & Organisatie Advies

van beleid naar realisatie

Projecten & Implementaties

van behoefte naar implementatie
diensten

ICT Beleid & Organisatie Advies

van beleid naar realisatie

Een toekomstbestendige organisatie is wendbaar en maakt de juiste keuzes, óók op ICT gebied: duidelijke, tijdige en inspirerende keuzes die groei en waarde opleveren in een toenemende dynamische en veranderende wereld.

Met een ICT beleid en uitvoerbare strategie wordt bereikt dat een organisatie de ‘spelregels’ beschikbaar heeft over hoe de organisatie met haar ICT wenst om te gaan. Dit alles moet resulteren in een optimale informatievoorziening.

Zennith is ervaren in het vertalen van uw specifieke situatie en het verbinden van uw bedrijfsvoering en ICT.

ICT Planning & Informatie Management
Informatiemanagement is essentieel om uw medewerkers en klanten goede ICT ondersteuning te bieden. Om de kosten te beheersen, dient u tevens de juiste keuzes te maken in ICT.

De volgende vragen zijn daarbij richtinggevend.

 • Past uw planning beleid bij de uitdagingen die op uw pad komen?
 • Is uw informatieplan een gebalanceerd portfolio van de projecten en programma’s die u in de komende twee jaar gaat uitvoeren?
 • Zijn uw regie en besturing helder en effectief?
 • Is uw sourcing strategie duidelijk en verlopen ICT aanbestedingen soepel?
 • Kunt u met de bestaande ICT infrastructuur en applicatie architectuur flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen?
 • Hebt u uw informatieveiligheid onder controle?

Zennith combineert voor een goed advies kennis van ICT besturing, Project Management en innovaties met kennis van verschillende sectoren om het beste van meerdere werelden bij elkaar te brengen. Ook hulp met de uitvoering en beheersing van ICT projecten en ‑programma’s is mogelijk bij Zennith.

Buiten de theorie, is Zennith zeer pragmatisch ingesteld en zorgt voor draagvlak binnen uw organisatie zodat u uw ICT naar een hoger niveau kunt brengen.

ICT Organisatie inrichting
Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Voor het waarmaken van uw ambities, moet uw organisatie-inrichting aansluiten bij uw strategie, primair proces en eisen van stakeholders, bijvoorbeeld door uw activiteiten zo te organiseren dat de klant centraal staat. Maar ook om uw organisatie meer agile te maken door zelfsturing of te werken aan de toekomstbestendigheid ervan.

De organisatiestructuur krijgt óf te weinig aandacht óf wordt te groots aangepakt. Vaak grijpt de directie naar behoorlijk zware interventies als kanteling van de organisatie. Zelfs bij minder omvangrijke organisatieproblemen. Organisatie-inrichting vergt echter een bredere kijk, die strategie en het gedrag van medewerkers in de praktijk met elkaar verbindt.

Pragmatisme en eenvoud boven overdaad
Een passend organisatieontwerp dat aansluit bij de specifieke context van uw organisatie wordt samen met u gemaakt. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, echter wordt rationeel en nuchter gekeken naar hypes. Eenvoud boven overdaad zodat het ontwerp flexibel is en ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen. Ontwerpen en veranderen gaan daarbij hand in hand. Zennith zorgt ervoor dat het ontwerp daadwerkelijk tot leven komt binnen uw organisatie.

Verander management
De kunst van snel veranderen
Veranderen is lastig en complex. Ook een inhoudelijk goed doordachte verandering zal lang niet altijd slagen. Dit komt omdat veranderingen nooit op zichzelf staan en het betrokkenen soms aan motivatie ontbreekt.

Zennith heeft de expertise, ervaring en het netwerk op het vlak van Verander Management om voor implementatiekracht te zorgen. Samen met u wordt de aanpak en koers bepaald.

Visie op aanpak
Zennith is voorstander van pragmatisch veranderen. Dat betekent het verandertraject aansluiten bij de uniciteit van uw vraagstuk, context, organisatie en mensen, op basis van bewezen effectieve handvatten. Mensgericht veranderen is waar het om draait.

De vijf bouwstenen
Samen met u wordt invulling gegeven aan vijf bewezen bouwstenen van verandering:

 1. De veranderredenering: Wat is de essentie van de verandering? Wat moet er veranderen? Waarom moet dit veranderen en wie zijn er bij betrokken? Bezint eer ge begint!
 2. De veranderstrategie: Wordt het een top-down uitrol van een tekentafel-ontwerp of een bottom-up ontwikkelproces met pilots en proeftuinen?
 3. De veranderopgave: Wat moet er in de organisatie veranderen? Structuur? Leiderschap en besturing? Cultuur en gedrag? Processen? En raakt de verandering het systeem? Of alles tegelijk en in samenhang?
 4. De veranderaanpak: Wat wordt het stappenplan en welke mijlpalen worden bereikt? Wat wordt de inhoud en bovenal het proces, de planning en de volgorde van activiteiten?
 5. De veranderorganisatie: Wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten? Een tijdelijke projectorganisatie, de ‘lijn’, of worden ook andere medewerkers ingezet? Wie heeft het mandaat en wie neemt de uiteindelijke beslissingen? Wat wordt de rol van de externe consultant?

Innovatie is noodzakelijk
De huidige exponentiële groei op technologisch vlak vraagt veel flexibiliteit en nieuwe vaardigheden van organisaties en hun medewerkers. Hetzelfde geldt voor het werken in ketens en netwerken. Het is dan ook van belang dat uw organisatie weet in te spelen op deze bewegende omgeving. Dat betekent steeds vaker: op zoek gaan naar nieuwe, innoverende businessmodellen.

Verandermanagement is maatwerk
Daarbij volstaat het niet langer om één of enkele elementen aan te pakken. Verandermanagement gaat vaak over het functioneren van een integraal systeem. Bovendien zijn er doorgaans meerdere vraagstukken tegelijk aan de orde. Welke kant de verandering op gaat, is afhankelijk van uw wensen en belangen. Deze vormen de basis voor het gewenste verandermodel.

Interim Management
Vormgeven en opstarten van een nieuwe organisatie, afbouwen van een organisatie, het verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van een organisatie, dat is voor Zennith Interim Management.

Zennith is een bewezen succesvolle en betrouwbare partner in het vervullen van Interim Management rollen op het niveau van seniormanagement voor zowel profit- als non-profitorganisaties.

Heldere aanpak
De uitgangspunten voor een optimale dienstverlening met betrekking tot Interim Management zijn: kwaliteit, integriteit, snelheid en resultaat. Om deze te kunnen waarmaken, hanteert Zennith een heldere aanpak, bestaande uit de volgende vijf stappen:

 1. Oriëntatie op de managementstijl en cultuur in uw organisatie.
 2. Zorgvuldige beoordeling voor de juiste fit tussen Zennith en uw organisatie.
 3. Opdrachtformulering en uitvoering met toetsbare doelstellingen en criteria.
 4. Schaduwmanagement en professionele ondersteuning tijdens voorbereiding én uitvoering.
 5. Afsluiten met borging van continuïteit van de resultaten en evaluatie.

Projecten & Implementaties

van behoefte naar implementatie

De unieke meerwaarde van Zennith is het totaalpakket aan vakgebieden dat bij elke dienst actief wordt toegepast. Neem als voorbeeld het professionaliseren van IT Service Management. Tijdens dit traject gebruikt Zennith de ervaring en expertise van verschillende vakgebieden, zoals Service Level Management, ITIL en ISM processen, Business Process Management, projectmatig werken, veranderen en tijdelijk leiding geven aan de beheerorganisatie voor het borgen van de nieuwe spelregels.

Zennith past bij elke opdracht de brede vakkennis toe waardoor nét dat ene maar grote verschil gemaakt wordt.

Project Management
Duurt uw planfase ook altijd zo lang? Is het Project Management van uw projecten onder de maat? Heeft u moeite de goede projecten te kiezen? Zoekt u een projectmanager die de klus daadwerkelijk klaart? Of wilt u Project Management binnen uw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau brengen?

In en rond een project is alles voortdurend in beweging. Daardoor zijn in de praktijk niet alle factoren 100% beheersbaar. Herkent u de volgende situaties?

 • Uw project loopt al lang en er is nog steeds geen zicht op resultaten.
 • U twijfelt of uw strategie of doelen wel te realiseren zijn.
 • Uw projectmedewerkers kunnen niet met elkaar door één deur.
 • De belangen van de organisaties of afdelingen zijn tegenstrijdig.
 • U heeft als opdrachtgever geen zicht op wat er feitelijk gebeurt.
 • U krijgt geen grip op de omgeving.
 • U vraagt zich af in welke projecten u moet investeren.
 • U wilt weten hoe u uw medewerkers optimaal kunt indelen.

Zennith staat garant voor de geschikte projectmanager met een uitstekend track record en kennis van verschillende branches. De basis is integriteit, vakmanschap, onafhankelijk van leveranciers en een goede relatie met u als klant. De meest voorkomende projectmethodes worden toegepast en afgestemd op uw specifieke situatie.

Een kleine greep uit de projecten waar u Zennith van initiatie tot nazorg voor kunt inschakelen. Implementatie en coördinatie van:

 • Service Management systemen en processen
 • Concern Informatie Systemen
 • Content Management Systemen
 • Uitrol van o.a. werkplekomgevingen, telefonie
 • Digitaliseringstrajecten
IT Service Management
Elke organisatie is afhankelijk van betrouwbare en veilige IT-systemen. Of het nu gaat om dagelijkse bedrijfsactiviteiten of innovatieve projecten: een goed functionerende IT-afdeling is altijd een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes. Door de jarenlange ervaring en een staat van dienst met tientallen geslaagde verbeterprojecten helpt Zennith de klanten bij het organiseren, optimaliseren en beheren van hun IT-afdelingen. Zennith past hiervoor diverse best practices toe, zoals ISM, ITIL, Agile en BiSL.

IT Service Management Strategie
Organisaties zijn altijd op zoek naar manieren om IT effectiever en tegen lagere kosten in te zetten. Een goed inzicht in de huidige prestatieniveaus en hoe deze zich verhouden tot best practices is daarbij essentieel. Zennith helpt u een ITSM-strategie te ontwikkelen die is gebaseerd op duidelijke doelstellingen en principes, zodat u de beschikking krijgt over klantgerichte IT-services.

Helpdesk en beheerorganisatie
Uw helpdesk en beheerorganisatie vormen een essentiële succesfactor bij het implementeren van ICT. Zij zijn immers vrijwel altijd het eerste aanspreekpunt voor de eindgebruikersorganisatie. Zennith onderschrijft het belang van een uitstekende eerstelijns organisatie en helpt bij het inrichten van een goede klantgerichte service-organisatie inclusief inrichting van de tooling. Tegelijkertijd wordt met deze aanpak een goede overdracht van de geïmplementeerde ICT oplossing naar uw beheerorganisatie geborgd. Bij Zennith kunt u ook terecht voor het professionaliseren van de gehele beheerorganisatie waar meerdere ITIL/ISM processen worden geraakt.

Service Level Agreement Ontwerp
Het vermogen van een IT-organisatie om een duidelijke definitie te maken van haar functie, haar services en het niveau waarop deze services worden geleverd, is absoluut cruciaal om een positieve relatie met de gebruikersgemeenschap te kunnen opbouwen. Dankzij de ruime ervaring in het samenstellen van servicecatalogussen en het opstellen van de bijbehorende serviceniveauovereenkomsten kan Zennith uw doorlooptijd voor het creëren van dergelijke documenten spectaculair verkorten.

ITIL, ISO & COBIT Certificering
Het voldoen aan eisen in wet- en regelgeving is een belangrijk punt van aandacht geworden in IT-organisaties. Zennith weet waar de auditors op letten en hoe u de juiste gedragswijzen op het gebied van risico en compliance kunt verankeren in uw IT-organisatie. Dit maakt de verbeteringen duurzaam, zodat u dezelfde punten bij de eerstvolgende audit niet meer tegenkomt. Zennith kan u helpen uw organisatie voor te bereiden op een IT-audit en een remedie te vinden op de bevindingen van de audit.

Functioneel Beheer
Functioneel Beheer is van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit en zekerheid van uw systemen. Dit vakgebied heeft een centrale regie-functie. Aan de ene kant de applicaties, aan de andere kant de belangen van alle betrokken partijen. Zennith begrijpt dit speelveld en is als geen ander in staat om de organisatie rondom Functioneel Beheer zo efficiënt en doeltreffend mogelijk neer te zetten waardoor de aansluiting tussen ICT en de gebruikersorganisatie geborgd is. 

Door gebruik te maken van deze dienst ziet u een verlaging van het aantal verstoringen in productie, minder wijzigingen in projecten en een significant hoger percentage ‘first time right’.

Ketenregie
Om concurrerend en klantvriendelijk te zijn en te blijven in de markt is een enorme uitdaging voor iedereen. Bovendien is het een feit dat bedrijfsprocessen en IT onlosmakelijk verbonden zijn, en in toenemende mate verbonden raken. Hoe zorg je er dan voor dat mensen en IT-systemen optimaal de bedrijfsprocessen blijven uitvoeren, zodanig dat de bedrijfsdoelen worden gerealiseerd?

Met Ketenregie hanteert Zennith een professionele aanpak waarbij de stabiliteit, veranderbaarheid en performance van de keten wordt gemaximaliseerd.

Ketenregie is opgebouwd uit 5 principes, die borgen dat doelen van veranderingen worden bereikt en dat samenwerkingen binnen de ketens worden geoptimaliseerd. De 5 principes zijn:

 1. Werk vanuit een visie; Zorg voor gezamenlijke en door de gehele organisatie (ook leveranciers) gedragen doelstellingen.
 2. Organiseer de regie; Maak één iemand (de ketenregisseur) verantwoordelijk binnen de keten en geef deze voldoende mandaat om de benodigde veranderingen door te voeren en samenwerking te optimaliseren.
 3. Werk met alle mensen; Zorg ervoor dat alle betrokkenen bij de veranderingen ook een bijdrage leveren aan het doorvoeren van de veranderingen.
 4. Creëer een ritme van verandering; Werk planmatig en kort-cyclisch. Hierdoor ziet de organisatie regelmatig resultaat van de verandering en leert de organisatie steeds beter veranderen.
 5. Durf te veranderen; Hou vast aan de te behalen doelstellingen en blijf er vol voor gaan.

Meet en borg deze verandering; Zorg dat resultaten van de veranderingen ook tastbaar zijn en binnen de organisatie worden gecommuniceerd.

Met Kwaliteits- en Ketenregie krijgt u:

 • meer grip op uw keten;
 • een hogere klant- en medewerkerstevredenheid;
 • meer rust in de organisatie;
 • inzichtelijke en efficiënte processen, waardoor verspilling wordt tegengegaan en kosten worden bespaard.

Zennith biedt ondersteuning bij Ketenregie en helpt om de benodigde veranderingen te identificeren en door te voeren. Er wordt gezorgd voor duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken binnen de keten.

Is er binnen uw organisatie sprake van outsourcing van IT-activiteiten, dan ondersteunt Zennith u bij het operationeel krijgen van de regie-organisatie met duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden en de implementatie hiervan tussen organisatie en (externe) partner en leverancier.

iT Proces Optimalisatie
Zennith kan u helpen met het optimaliseren van uw ICT beheerprocessen (ITIL/ISM/BiSL) én is in staat om complexe werkstroom-gebaseerde automatiseringsprojecten te initiëren, te begeleiden en succesvol af te ronden. Wat levert procesoptimalisatie u op?

 • Toename van effectiviteit en efficiency; het resultaat voor de klant staat centraal en dat staat garant voor effectiviteit. Door het afmeten van de inzet van mensen en middelen tegen het resultaat voor de klant stijgt de efficiëntie.
 • Door samen processen in kaart te brengen wordt een basis gevormd voor verbeteren. De ‘best practices’ komen aan het licht. Het leert mensen verder te kijken dan de eigen werkplek en lokaliseert knelpunten in processen en samenwerking tussen afdelingen. De organisatie krijgt een groter lerend vermogen.
 • Eenduidige vastlegging van processen bevordert de overdraagbaarheid van het werk.
 • Processen zorgen voor een betere bestuurbaarheid; het management stuurt op basis van vooraf vastgelegde normen en processen vormen daarnaast ook de basis voor allerlei vormen van zelfsturing op de werkvloer.

De Zennith aanpak omvat:

 • een end-to-end benadering; de hele keten, inclusief betrokkenen (intern/extern);
 • verandermanagement en communicatie; het creëren van draagvlak en gedragsverandering;
 • balans tussen sturing, processtappen, de mens en de ondersteunende systemen;
 • bestuurbaarheid en controleerbaarheid;
 • adequaat projectmanagement en sturing op randvoorwaarden.

Deze globaal beschreven aanpak zal natuurlijk op de specifieke situatie worden afgestemd. De aanpak is altijd pragmatisch en mensgericht.

Geïnteresseerd?

Uw uitdagingen zijn mijn uitdagingen. Graag vertel ik meer over de mogelijkheden van Zennith in een vrijblijvend gesprek.

Bel zennith

+31 6 11 388 957

Mail zennith

info@zennith.nl